Chartatywnie Józef Skrzek (fot. Marcin Tomaszuk) Józef Skrzek (fot. Tomek Krufczyk) Józef Skrzek (fot. Tomasz Krufczyk)

Gramy dla Kingi!

2017.04.01
Piła, Auditorium Maximum PWSZ
Koncert charytatywny
dla Kingi Żołędziowskiej