Rodzina

ZOBACZ!  „Kulisy sławy”

[hana-flv-player  video=”http://skrzek.com/pliki/kulisy.flv”/]

Śląska Rodzina stanowi źródło miłości i wiary.

Matka, najczulsza istota w bliskości Dzieciątek, pełna domowych zadań, dbająca o czystość, harmonię i estetykę wnętrza, oddana do końca postanowieniom małżeńskim, walcząca jak lwica o bezpieczeństwo pokoleń.

Ojciec, pracujący bez końca w doma i w robocie, pełen zaufania do partnerki życiowej, dający z siebie wszystko dla istnienia czeladki, pełen wiary i zawsze gotowy do niesienia Krzyża życiowego, twórczy wojownik, szlachetny i rozsądny, głęboko kochający z rozdartym sercem pomiędzy domem a pracą, uczciwy chrześcijanin.

Szacunek do tradycji, Ojcowizny, pokoleń, umiłowanie Ziemi, szczerość i zaufanie – to podstawowe cechy Śląskich Rodzin, tych prawdziwych. Teraz, kiedy wszystko się zmienia we współczesności, ważność utrwalania zasadniczych wartości rodzinnych ma pierwszorzędną rolę. Śląska Rodzina to spełnienie wartości ludzkich. Takie sformułowanie ciśnie się na usta, essay writers kiedy widzisz biedę, bezrobocie, fałsz i oszustwo, zanik człowieczeństwa na rzecz pieniądza. A jednak zwycięża siła Wiary i mocne Tradycje, zakorzenione od wieków w sercach rodzinnych Ślązaków.

Spotykamy się w Piekarach u Matki, szanujemy prawdę o polskości Śląska, mimo rozerwania rodzin emigracją, podtrzymujemy siłę pokoleń z podkreśleniem Miłości do Człowieka.

Umiłowanie Muzyki, tańca, śląskie wice, paradne orkiestry… W każdej Śląskiej Rodzinie ktoś gro, śpiewo… Grają i śpiewają całe rodziny, śląscy Artyści wędrują po całym świecie – często z rodzinami.

Dzisiejszy Śląsk kreuje nową Rodzinę. To już mężowie z innych stron i żony przybywające do ziemi zmaraszonej, ale naszej. To Dzieci podróżujące po całym świecie, wracające do gniazda starzyków z uciechą. To spotkania na śląskich cmentarzach, gdzie wyryte jest piękno godności ludzkiej. Oni walczyli, byśmy my tu byli i podtrzymywali szlachetnie ich rody, ich krew, naszą śląską zmaraszoną gwarę, przez wieki trzepaną zaborami i okupantami, wywalczoną przez powstańców i bohaterów – tych znanych i tych bezimiennych, ze śląskich Rodzin.

Nasza piękna Śląska Rodzina niech trwa w Jedności, jak Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

Maria, Alina, Karina, Luiza, Elżbieta, Julia, Józef