Kontakt

Jak się skontaktować?

W sprawie koncertu, wywiadu: jozef@skrzek.com

Zdjęcia prasowe

Zdjęcia do wykorzystania w publikacjach (kliknij prawym klawiszem i wybierz „zapisz element docelowy jako…”):