News

„O Ziemio – dzieciom Śląska” hymnem…

Szkoła Podstawowa nr 13 w Siemianowicach Śląskich-Michałkowicach ma od dawna związki z rodziną Skrzeków. Placówce patronuje Józef Skrzek – harcmistrz, nauczyciel, żołnierz. Teraz szkoła postanowiła przyjąć pieśń „O Ziemio – dzieciom Śląska” – z tekstem Aliny Skrzeka i muzyką Józefa – jako swój hymn, swoisty leitmotiv.

Oficjalną uroczystość zaplanowano na 7 lutego o 11:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!