News

Szczęśliwego Nowego Roku!

Szczęśliwego Nowego Roku.
Dobrych i Życzliwych Ludzi.
Pięknej Muzyki i Natchnienia.
Miłości spełnionej jak Marzenia.
Błogosławieństwa Bożego z Aniołami.

Józef