News

Zasłużony dla Michałkowic

Józef Skrzek otrzymał tytuł „Zasłużonego dla Michałkowic”. Ciekawość poznawania świata pognała mnie daleko – mówi Józef – ale wracam do tego gniazda jak ptak. Warto pamiętać, jak ważna jest świadomość bycia lojalnym wobec Swoich. Muzyk od lat wierny swojej Ojcowiźnie, mieszkający tutaj od pokoleń, doczekał się wyróżnienia przyznanego przez wdzięcznych mieszkańców dzielnicy. Gratulujemy!